Prijs voor Gerontologie en Geriatrie

Prijs BVGG juniores Poster/Orale presentatie

600 euro

Bekroning"Kwaliteitsproject"

Het College Geriatrie bekroont een kwaliteitsverbeterend project dat als poster of orale communicatie gebracht werd op de Wintermeeting of op de Journées d'Automne van de BVGG.

Meer info in reglement bijlage.