Journées d’Automne

Beste collega's

 

De Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie is verheugd en vereerd u het programma van de 24ste Herfstdagen op donderdag 21 en vrijdag 22 oktober 2021 te mogen meedelen. Gezien de huidige gezondheidscontext, stellen wij u voor ons te vervoegen op ons digitaal online platform, ontworpen voor dit event.

 

Op donderdag bieden we een gemeenschappelijk programma aan en op vrijdag vindt u de programma's A, B en C waarvan de onderwerpen hun essentie vinden in multidisciplinair werk.

 

- Programma A zal gewijd zijn aan frailty, acute verwardheid (delirium) en sarcopenie. De mondelinge presentaties worden op donderdag gehouden. De satellietsymposia zullen vooral gaan over vaccinatie, antistolling en osteoporose. Tot slot zal er een frisse wind waaien door de mondelinge presentaties en volgt het nieuws van jonge geriaters.

 

- Naast aspecten die verband houden met het therapeutisch project, zal in programma B aandacht worden besteed aan nieuwe zorgpaden en -modellen. Tenslotte zal dysfagie volledig worden behandeld.

 

- Programma C, dat is gebaseerd op een eerste reflectie van het Braises-netwerk - een Franstalig interuniversitair netwerk van deskundigen op het gebied van de vergrijzing - en de FNRS-contactgroep "vergrijzing", zal zich buigen over de psycho-affectieve en ethische aspecten van het gebruik van nieuwe technologieën in de zorg.

 

De plenaire sessie gaat over kwetsbaarheid, een onderwerp dat ons allen aanbelangt.

In het programma vindt u de belangrijkste thema's die aan bod zullen komen.

 

Voor al deze programma's zijn verschillende aanvragen ingediend voor de accreditatie van artsen en voor de erkenning van permanente educatie voor managers van verpleeghuizen.

 

Inschrijven voor het congres kan via de website van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie: https://geriatrie.be/fr/.

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: secretariat@geriatrie.be.

 

Dank u wel voor uw aandacht.
Met vriendelijke groeten,

Het organisatiecomité