Newsletter

Schrijf u nu in om de periodieke BVGG nieuwsbrief te ontvangen.

Privacyverklaring

In het kader van uw lidmaatschap van de BVGG worden de volgende persoonlijke gegevens bewaard door de BVGG:

  • Uw naam, geboortedatum en moedertaal
  • Uw privé- en werkadres
  • Uw telefoonnummer en E-mailadres
  • Uw diploma en functie
  • Uw lidmaatschapsbijdrage (bedrag en moment van betaling), lidmaatschapsstatus en peterschappen
  • Uw abonnementen op tijdschriften via de BVGG (naam, post- en E-mailadres aan de uitgever)

Deze gegevens zullen gebruikt worden door de BVGG voor de volgende doeleinden:

  • Het opvragen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen
  • Administratie en analyse van het ledenbestand van de BVGG
  • Mailings over evenementen georganiseerd en/of ondersteund door de BVGG
  • Mailings met de vraag tot medewerking aan initiatieven georganiseerd en/of ondersteund door de BVGG

Deze privacyverklaring maakt deel uit van de General Data Protection Registry (GDPR). Elk lid heeft recht tot inzage van de gegevens die over hem/haar bewaard worden en elk lid kan vragen om zijn/haar gegevens te verwijderen uit de BVGG bestanden.

Contactadres: secret.bvgg@telenet.be