Geriatrie in de praktijk

Inhoudstafel inhoud_nl

Deel 1: Algemene aspecten

1.1.  Gerontologie                                                                     deel01_hoofstuk01_nl

1.2.  Geriatrische patiënt                                                        deel01_hoofstuk02_nl

1.3.  Evaluatie                                                                           deel01_hoofstuk03_nl

1.4.  Grote problemen                                                             deel01_hoofstuk04_nl

1.5.  Palliatieve zorg                                                                deel01_hoofstuk05_nl

1.6.  Zorgstructuren                                                                deel01_hoofstuk06_nl

1.7.  Juridische aspecten                                                        deel01_hoofstuk07_nl

Deel 2: Klinische aspecten

2.1.  Urgenties                                                                          deel02_hoofstuk01_nl

2.2.  Vasculaire &  cardio-respiratoire problemen           deel02_hoofstuk02_nl

2.3.  Infectieziekten                                                                deel02_hoofstuk03_nl

2.4.  Metabolisme                                                                    deel02_hoofstuk04_nl

2.5.  Psychogeriatrie                                                                deel02_hoofstuk05_nl

2.6.  Maligne aandoeningen                                                   deel02_hoofstuk06_nl

2.7.  Incontinentie en andere urologische problemen      deel02_hoofstuk07_nl

2.8.  Huidaandoeningen                                                          deel02_hoofstuk08_nl

2.9.  Digestieve aandoeningen                                                deel02_hoofstuk09_nl

2.10. Locomotorische problemen                                           deel02_hoofstuk10_nl

2.11. Ziekte van Parkinson en tremor                                    deel02_hoofstuk11_nl

2.12. Zintuigen                                                                            deel02_hoofstuk12_nl

Appendix appendix_nl