Over de BVGG

Newsletter

Schrijf u nu in om de periodieke BVGG nieuwsbrief te ontvangen.

Missie

Het belangrijkste doel van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie bestaat erin de uitmuntendheid in het wetenschappelijk gerontologisch onderzoek en in de geriatrische klinische praktijk te bevorderen, en tegelijkertijd de uitwisselingen tussen haar leden aan te moedigen.

De BVGG, die haar aanhangers vertegenwoordigt en zich in hun naam uitdrukt, heeft de volgende doelstellingen vooropgesteld:

  • Aanmoedigen van de jonge generaties van professionelen in het domein van de Gerontologie en de Geriatrie.
  • De Gerontologie en de Geriatrie bekendheid geven via een positief imago.
  • De samenwerking tussen de huisartsen en de (psycho)geriaters bevorderen.
  • Het wetenschappelijk onderzoek in het domein van de Gerontologie en Geriatrie stimuleren.

De BVGG organiseert jaarlijks drie wetenschappelijke vergaderingen: de «Winter meeting» te Oostende die meer dan duizend  deelnemers aantrekt, een Franstalige vergadering (“Les Journées d’Automne”) in de maand oktober die op een stijgend aantal deelnemers kan rekenen en een gemeenschappelijke vergadering in de maand mei of juni , gedurende dewelke de statutaire algemene vergadering wordt gehouden, een academische zitting plaats grijpt en prijzen worden uitgereikt.