Over de BVGG

Newsletter

Schrijf u nu in om de periodieke BVGG nieuwsbrief te ontvangen.

Geschiedenis

De Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG) werd in 1950 opgericht (Prof. Brull) en is een van de oudste gerontologische verenigingen ter wereld. Het is trouwens op haar initiatief dat in 1950 de International Association for Gerontology (IAG) in België werd opgericht, de enige internationale vereniging die onze discipline vertegenwoordigt! Onze wetenschappelijke vereniging is nationaal en wordt afwisselend door een Nederlands- en een Franstalig lid voorgezeten.

In 1966 voegden zich aan de BVGG de Vlaamse Vereniging voor Geriatrie (Prof.Verdonck) evenals de Brusselse Vereniging voor Gerontologie (Prof.Lederer)

De BVGG telt momenteel ongeveer 700 leden afkomstig van de verschillende regio's van België. Toch kent deze bescheiden vereniging een stijgend aantal leden gezien het aantal nieuwe inschrijvingen dat de laatste jaren werd geregistreerd. Wij hopen dat iedereen, waar ook, nieuwe leden rekruteert, door te wijzen op het belang van onze vereniging als een plaats van ontmoeting, communicatie en wetenschappelijke uitwisselingen, maar ook van steun aan onze aanhangers.

De belangrijkste eigenschap van de BVGG is haar multidisciplinariteit. Haar naam «voor Gerontologie en Geriatrie» onderstreept haar belangstelling voor zowel de Gerontologie als de Geriatrie.

Gerontologie is de wetenschap die alle aspecten van het ouder worden bestudeert vanuit een bio-psycho-sociale invalshoek (omvat de biologische aspecten, psychologische aspecten, sociale aspecten, medische aspecten, demografische aspecten, economische aspecten, enz.). Gerontologie heeft tot doel om vanuit een holistische benadering de ouderdomsprocessen beter te begrijpen en het succesvol ouder worden ("successful ageing" of "active and healthy ageing") te bevorderen. Gezien haar multidisciplinariteit ondersteunt de Gerontologie de ontwikkeling van verschillende wetenschappelijke disciplines waaronder de klinische wetenschappen (Geriatrie en paramedische beroepen), psychologische wetenschappen, sociale wetenschappen, technologische wetenschappen, enz.

De Geriatrie, een volwaardige specialiteit , houdt zich bezig met de gezondheid en de ziekten van oudere mensen. De Psychogeriatrie (geriatrische psychiatrie) is een discipline binnen de psychiatrie gespecialiseerd in de preventie en behandeling van geestesziekten bij oudere personen. De geriatrie en de psychogeriatrie zijn eveneens pluridisciplinair, vermits artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, sociaal assistenten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en logopedisten samenwerken aan de optimalisering van de gezondheid en de levenskwaliteit van ouderen die in een acute toestand gehospitaliseerd zijn of chronisch in een instelling verblijven. Thuis in de eerste lijn speelt de huisarts de belangrijkste rol in de opsporing, de preventie en de behandeling van geriatrische problemen en in het begeleiden en oriënteren van kwetsbare patiënten, in samenwerking met de geriaters en de psychogeriaters in de ziekenhuizen.