Newsletter

Schrijf u nu in om de periodieke BVGG nieuwsbrief te ontvangen.

Algemene Vergadering BvGG

Algemene Vergadering BvGG/
Assemblée Générale SBGG

 

Vrijdag/Vendredi 24/6/22 : 18h00 - 18h30

Lokatie / Location: Casino Kursaal, Kursaal-Westhelling 12, 8400 Oostende

Online/ numerique: zoom :
https://us02web.zoom.us/j/86719030585?pwd=cE9sZjQ5MGxqdGFnVEwxTFFMdDBUdz09

 

Agenda

 

1. Goedkeuren Verslag AV 2021

2. Activiteiten rapport 2021

3. Financiële rapporten 2021

4. Goedkeuren van de rekeningen

5.kwijting aan de bestuurders

6. Begroting 2023

7. lidgelden 2023

8. Nieuwe leden – informatie

9. Mededelingen werkgroepen

 

1. Approbation du rapport AG 2021

2. Rapport d'activités 2021

3. Rapports financiers 2021

4. Approbation des comptes

5.décharge aux administrateurs

6. Budget 2023

7. Cotisations des membres 2023

8. Nouveaux membres - informations

9. Groupes de travail sur les annonces