Newsletter

Schrijf u nu in om de periodieke BVGG nieuwsbrief te ontvangen.

Internationale studie naar de ervaring van Belgische zorgprofessionals met regulering rond euthanasie

In kader van een internationaal project, geleid vanuit Australië, zijn onderzoekers op zoek naar zorgprofessionals die eenmalig een interview willen geven over hoe zij de regelgeving rond euthanasie ervaren in de praktijk en bij het omgaan met patiënten met een euthanasieverzoek.

  • Bent u een gezondheidswerker (arts, verpleegkundige or professionele zorgverlener)?
  • Bent u in het afgelopen jaar betrokken geweest bij de euthanasieverzoek van ten minste twee patiënten?
  • Spreekt u goed Engels of Nederlands?

Als u alle vragen met ja hebt beantwoord, willen we graag dat u deelneemt aan een onderzoek om beter te begrijpen hoe euthanasie momenteel in België is geregeld. Het project wil leren van uw ervaringen met euthanasie in België om zo een vergelijkende studie te kunnen maken met Australië, waar euthanasie relatief nieuw is. Het project zal een optimaal holistisch regelgevend kader voorstellen voor euthanasia in Australië, met aanbevelingen voor verbeteringen aan de euthanasieregulering in België.

Deelname houdt in dat u deelneemt aan een privé-videoconferentie of telefonish interview (maximaal een uur), op een tijdstip dat u schikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoeker (Madeleine Archer, +61 499 510 595 or madeleinejemimagrace.archer@hdr.qut.edu.au) of bezoek de website van het project: https://research.qut.edu.au/voluntary-assisted-dying-regulation