Newsletter

Subscribe now in order to receive the periodic BSGG newsletter.

Ouderenzorg en Digitalisering van de zorg in België en Nederland

De Nederlandse ambassadeur in België, mevrouw Maryem van den Heuvel, nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het werkbezoek Ouderenzorg en Digitalisering van de zorg in België en Nederland. Dit vindt plaats op dinsdag 3 december 2019 in Hotel Van der Valk te Mechelen.
Tijdens dit bezoek zullen ruim 20 Nederlandse afgevaardigden uit de Life Sciences & Health-industrie naar Mechelen reizen. Tevens wordt een honderdtal Belgische vertegenwoordigers uit de gezondheidssector verwacht, waaronder directeurs en managers van ziekenhuizen, verzekeraars, (preventieve) zorgcentra, ouderenzorginstellingen, universiteiten, onderzoekscentra en uiteraard overheid. Uw organisatie mag op dit werkbezoek natuurlijk niet ontbreken. Het is mogelijk om meerdere personen van uw organisatie af te vaardigen. Behalve directeuren zijn ook de managers die op genoemde gebieden werkzaam zijn van harte welkom.

Programma 3 december 2019

De dag vangt aan met een seminar waarin de Ouderenzorg en Digitalisering van de zorg in België en Nederland wordt gepresenteerd door marktleiders, inclusief meer informatie over specifieke onderwerpen. Het seminar wordt gevolgd door een netwerklunch in het gezelschap van de Nederlandse ambassadeur.
In de middag zullen van tevoren opgestelde speed-datesessies plaatsvinden, waarin de Belgische en Nederlandse deelnemers een eerste contact kunnen leggen en ervaringen en kennis kunnen uitwisselen over elkaars activiteiten binnen de LSH-sector. Het volledige dagprogramma vindt u in de bijlage.

Inschrijving 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het seminar (geen presentatie vereist), de netwerklunch en de speed-dates. Bijgevoegd vindt u een lijst met de deelnemende Nederlandse afgevaardigden uit de LSH-sector, inclusief een bedrijfsprofiel en een beschrijving van het type Belgische organisaties dat zij graag zouden ontmoeten.

Inschrijving gaat per persoon. U kunt zich inschrijven via deze link. Gaarne uw inschrijving te volbrengen voor 19 november. LET WEL: Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. De acceptatie vindt plaats op volgorde van inschrijving.

Dutch participants LSH missie

Uitnodiging