Abstract insturen

Richtlijnen voor het indienen van de abstracts voor de Wintermeeting.

Het formulier bevindt zich aan het einde van deze pagina.

General information

 • Taal: wordt neergeschreven in het Nederlands of Engels
 • Deadline: voor indienen is 10 november 2022
 • Insturen: enkel online, op deze website
 • Aanvaarding: wordt bekend gemaakt per email
 • Grant College Geriatrie: geef aan of u met uw kwaliteitsproject in aanmerking wenst te komen voor de grant van het College Geriatrie. Info rubriek "prijzen voor geriatrie en gerontologie" op deze website
 • Onderwerp: het abstract moet per onderwerp ingediend worden. Er kan slechts 1 onderwerp per abstract gekozen worden. De beschikbaar onderwerpen zijn:
  • Medisch
  • Verpleegkundig
  • Psychosociaal
  • Functioneel – locomotorisch
  • Varia

Auteurs

Van de auteurs worden geen titels vermeld.

De eerste auteur van een abstract van topic 1-5 weerhouden voor een mondelinge presentatie stelt zijn werk voor tijdens de vrijdagvoormiddagsessie van de Wintermeeting.

De auteurs van abstracts weerhouden voor een poster presentatie stellen hun werk voor tijdens de postersessie van de Wintermeeting.

Junior/Senior

Enkel junior eerste auteurs komen in aanmerking voor de prijs van de beste mondelinge en poster presentatie van de Wintermeeting.

Juniors zijn:

 • Eerste auteur van het ingezonden abstract
 • Aanwezig op de Wintermeeting om hun werk voor te stellen
 • Niet in het bezit van een doctoraat (PhD)
 • Geen titularis van een vroegere prijs van de BVGG-SBGG

Inhoud van het abstract

Titel van het abstract: 150 karakters max.

Abstract zelf:

 • Beperkt tot 250 woorden
 • Bevat de volgende topics: Doel, Methodologie, Resultaten en Conclusie
 • Bevat geen tabel of grafiek

  Auteur #1
  Auteur #2
  Auteur #3
  Auteur #4
  Author #5
  Author #6
  Author #7
  Author #8
  Author #9
  Author #10
  Presentatie