Newsletter

Subscribe now in order to receive the periodic BSGG newsletter.

Hoofdverpleegkundige Zorgprogramma Geriatrie – AZ Sint-Lucas Gent

Als dienstverantwoordelijke sta je in voor het realiseren van een kwalitatieve totaalzorg voor de geriatrische patiënt door het uitwerken, organiseren en coördineren van het zorgprogramma.
Je geeft leiding aan het dagziekenhuis geriatrie en interne liaison (een team van 6 personen) en staat hierbij in voor een efficiënte werkorganisatie en een motiverend personeelsbeleid.

meer informatie