Newsletter

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir la newsletter périodique de la SBGG.

KU Leuven Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen

KU Leuven Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen
Het Dr. Arlette Wertelaers Fonds van de KU Leuven reikt elke twee jaar de “Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen” ter waarde van 2.500 euro uit. Die prijs bekroont innovatieve onderzoeksprojecten of praktijkinitiatieven in het domein van valproblematiek bij ouderen. De focus van de oproep voor het indienen van de kandidaturen alterneert om de twee jaar.
Voor de huidige oproep kunnen enkel praktijkinitiatieven worden ingediend. Praktijkinitiatieven betreffen projecten voor de implementatie van evidence-based kennis en vaardigheden in de dagelijkse praktijk. De deadline voor het indienen van praktijkinitiatieven is 15 oktober 2023. Gedetailleerde informatie over het reglement m.b.t. deelname vindt u in dit document.

Meer informatie over het Dr. Arlette Wertelaers Fonds vindt u op https://www.kuleuven.be/fondsenwerving/fondsen/geneeskunde/dr-arlette-wertelaers-fonds-voor-valpreventie-bij-ouderen

Met vriendelijke groeten,

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)

Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg
Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (accentVV)
Kapucijnenvoer 35 blok d - bus 7001
3000 LEUVEN
tel.: +32 16 32 00 51
expertisecentrum@valpreventie.be
www.accentvv.be         www.valpreventie.be

Wilt u ook wetenschappelijk onderzoek naar valpreventie ondersteunen? Klik dan hier!